PANEVĖŽIUKO MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

                        

                           

 

 Šioje mokykloje mokiniai mokosi nuo 1991 m.                                       
  Adresas: Kranto g. 2, Panevėžiukas,
  Babtų seniūnija, LT-54050, Kauno raj.,
  tel./faksas: (8 37) 562 232,
  el. paštas: paneveziukomokykla@gmail.com

 

MOKYKLOS TIPAS - pradinė mokykla - daugiafunkcis centras

Tikslai:
1. Ugdymo(-si) aplinkos, palankios prigimtinėms kiekvieno mokinio galioms bei gebėjimams išskleisti, kūrimas.
2. Sąmoningo ir aktyvaus piliečio ugdymas.

Vizija:
Mokykla - antrieji namai.

Misija:
1. Mokykla teikia ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą.
2. Vaikas saugus mūsų mokykloje.

3. Visi moksleiviai turi galimybę ugdyti savo sugebėjimus.                                                                        

 Mokykla aktyviai dalyvauja Panevėžiuko kaimo bendruomenės gyvenime.
Filosofija:
Pasaulyje mums skirta tiek daug, tik turėkime akis tai pamatyti, širdį - pamilti ir rankas - vaiką apglėbti.

 

 Panevėžiuko pagrindinės mokyklos sveikuolių klubasDarom 2009

MOKOMOJI KALBA - lietuvių kalba

 L.e. direktorės pareigas - Renata Liagienė

MOKYKLOS TARYBOS PIRMININKĖ - Inga Simutė


    Kauno r. savivaldybės 2021 m. birželio 2 d. mero potvarkiu Nr. P5-142, pavedama Renatai Liagienei, Kauno r. Babtų gimnazijos direktorei, nuo 2021 m. birželio 4 d. laikinai vykdyti Kauno r. Panevėžiuko mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus funkcijas, iki šios įstaigos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos.

    Kontaktai:

    Tel.: 8 37 555212;

    El. paštas: direktore@babtugimnazija.lt


     
    Kviečiame susipažinti su Kauno r. Panevėžiuko mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo sąlygų aprašu ir Babtų gimnazijos nuostatais
     

    KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU KAUNO R. PANEVĖŽIUKO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT JĮ PRIE KAUNO R. BABTŲ GIMNAZIJOS, SĄLYGŲ APRAŠU dokumentas1 dokumentas2

    NFORMACIJA

    Panevėžiuko mokyklos -daugiafunkcio centro pradinių klasių mokiniai ir darželis dirba įprastu kontaktiniu būdu.

    PROJEKTAS „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“ (NR. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

    https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001/


    Panevėžiuko mokykla - DC nuo 2020 -ųjų rugsėjo ieško ikimokyklinio ugdymo mokytojos(o). Jei susidomėjote savo gyvenimo aprašymą (CV) siųskite el.paštu panevežiukomokykla@gmail.com

    Pasiteirauti galite tel. +370 699 75837    Lietuvos Respublikoje Karantino režimo trukmė pratęsiama  iki gegužės 31 d. 24 val.

    Švelninant karantino sąlygas  nuo nuo š. m. gegužės 18 d. (pirmadienio), atnaujinamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas laikantis būtinųjų saugumo sąlygų.

    Sąlygas numato Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas 

     


    1,2 % parama

         Nuoširdžiai dėkojame Panevėžiuko mokyklos -  daugiafunkcio centro ugdytinių tėveliams,  darbuotojams ir kitiems rėmėjams už praėjusiais metais skirtą pajamų mokesčio paramą mokyklai. Jūsų parama, tai galimybė gerinti darželio ir pradinių klasių mokinių ugdymo kokybę bei mokymo(si) aplinkas.

       Maloniai prašome visus, galinčius skirti 1,2% pajamų mokesčio paramą, Kauno r. Panevėžiuko mokyklai – daugiafunkciam centrui.

    Norėdami skirti 1,2% GPM paramą mokyklai, tai galite padaryti šiais būdais:

    v  teikti prašymus elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą EDS;

    v  teikti prašymus per "e. VMI" mobiliąją programėlę.

    Valstybinės mokesčių inspekcijos formą FR0512 galima užpildyti iki 2020 m. gegužės mėn. 4 d. Formos FR0512 pildymo instrukciją rasite čia

     Panevėžiuko mokyklos – daugiafunkcio centro rekvizitai, kurių prireiks pildant formą:   

     Paramos gavėjas: Kauno r. Panevėžiuko mokykla – daugiafunkcis centras
     Paramos gavėjo kodas: 191091758
     Adresas: Kranto g.2, Panevėžiuko k., Babtų seniūnija, Kauno r.

     

    Nuoširdžiai dėkojame!

    Panevėžiuko mokyklos – daugiafunkcio centro administracij

     


    Panevėžiuko mokyklos - daugiafunkcio centro mokiniai nuotoliniu būdu pradeda mokytis nuo 2020 m. kovo 30 d. pamokas organizuojame pagal jau patvirtintą pamokų tvarkaraštį.

    • Visi mokiniai ir jų tėvai kasdien turi prisijungti prie EDUKA dienyno,  kur bus pateiktos mokinių dienotvarkės, visos mokymosi nuorodos ir aplinkos, skaitmeniniai vadovėliai, el. pratybos, ar kitos mokytojų suderintos  programos.

    • Darželio vaikai gaus į el. paštus ar mokytojų sukurtas uždaras  grupes užduotėles vaikams.


     

    Šis laikotarpis mums visiems naujas. Mokymasis vyks namuose savarankiškai, dar svarbesnis tampa mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas dėl vaiko mokymosi palaikymo ir pažangos.

    Susitelkime ir saugokime vieni kitus.

    Informaciją sekite Eduka dienyne ir palaikykite ryšį su klasės mokytojom.


     
    Administracija

    KAUNO R. PANEVĖŽIUKO MOKYKLOS – DAUGIAFUNKCIO CENTRO UGDYMOPROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS


    Kauno rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Kauno r. Panevėžiuko
    mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms eiti.
    Konkurso paskelbimo data – 2020 m. sausio 16 d.
    Atrankos posėdžio data – 2020 m. gegužės 15 d.
    PERKELIAMA DĖL KARANTINO
    Daugiau informacijos rasite www.krs.lt


     

    Panevėžiuko mokyklai - DC reikalingi pedagogai:

    Ikimokyklinio ugdymo mokytoja (1,05etato) - terminuotai darbo sutarčiai.
    Meninio ugdymo mokytoja  (0,25etato) - terminuotai darbo sutarčiai. Ikimokyklinio - priešmokyklinio ugdymo mokytoja (0,6etato) - neterminuotai sutartis

         DĖKOJAME UAB "Karjeras" direktoriui, Arūnui Lukošiui, už Panevėžiuko mokyklai - daugiafunkciam centrui dovanotą smėlį ir ūkininkui Jonui Simučiui už atvežimą.     


     

    Panevėžiuko mokykla - daugiafunkcis centras džiaugiasi Naujus metus pradėję džiugia naujiena - mokykla gavo mokyklinį autobusiuką!Labai dėkojame Kauno rajono savivaldybės merui Valerijui Makūnui ir Kauno rajono tarybos nariams.


     

    Gruodžio 21d.  Panevėžiuko mokyklos - daugiafunkcio centro pradinių klasių vaikai vyko į Lietuvos liaudies ir buities muziejų susitikti su seneliu Kalėda. Lietuvos liaudies ir buities muziejaus darbuotoja pasakojo apie senovinius Kūčių ir Kalėdų papročius, žaidimus, burtus. Vaikai ragavo Kūčių ir kalėdinių patiekalų, mokinosi senovines kalėdines dainas, džiaugėsi žiema ir pramogavo lauke.

    


    

    Panevėžiuko mokykloje - daugiafunkciame centre vyko Advento vakaronė. Susirinko daug garbių svečių: Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros Švietimo ir Sporto skyriaus vyriausioji specialistė Miglė Trainienė, Klebonas Žilvinas Zinkevičius, Panevėžiuko bendruomenės pirmininkas Vytautas Juozapavičius. Su Advento tradicijomis supažindino tikybos mokytoja Laima Tamulienė, grojo Garliavos meno mokyklos mokytojas Audrius Daučianskas ir jo mokinė Vesta Grincevičiūtė. Dėkojame vaikučiams už parodytą programą ir tėveliams atėjusiems pasižiūrėti renginio ir sudalyvavusiems kūrybinėse dirbtuvėse.

    


    

   Panevėžiuko mokykloje - daugiafunkciame centre vyko Šeimų sporto šventė. Norime padėkoti dalyvavusioms šeimoms Jūs nuostabios!!! Rėmėjams - Vytautas Juozapavičius ir Panevėžiuko bendruomenei už prizus. Mokytojams už sugalvotas rungtis ir virėjoms už skanią košę . Visiems tariame AČIŪ . Dalinamės šventės akimirkomis.

    


    

   Siekiant išsiaiškinti apie organizuojamas vasaros stovyklas Lietuvoje, vykdoma apklausa.

   Gauti duomenys padės įvertinti vaikų edukacijos vasaros atostogų metu stipriąsias bei silpnąsias puses ir leis jas tobulinti ateityje.

   Prašome pasidalinti klausimyno nuorodomis ir paraginti mokinius ir jų tėvus užpildyti atsakymus iki 2018 m. spalio 26 d.

    

   Nuorodos į klausimynus:

   Mokiniams: https://www.lmnsc.lt/anketa/vs_mok/

   Mokinių tėvams/globėjams: https://www.lmnsc.lt/anketa/vs_t/

    


                                                                                                   


                                                                                    

    


    

   Pro klasės langus saulės spinduliukai jau seniai kuteno Panevėžiuko Mokykla Daugiafunkcis Centras mokinių nosytes ir kvietė greičiau išbėgti į lauką. Viliojo gaivus vėjelis, pievos ir miškai. Gegužės 25 dieną 1-4 klasių mokiniai šventė Mokslo metų baigimo šventę. Direktorė pasidžiaugė mokinių pasiekimais, įteikė apdovanojimus už labai gerą mokymąsi. Mūsų ketvirtokai jau užaugo, išaugo pradinukų uniformas ir tapo būsimaisiais penktokais. Šventėje skambėjo dainos, šokiai. Linksmai užbaigę mokslo metus "Varlyčių kūdroje" galime bent trumpam pamiršti vadovėlius,pamokas ir giliai įkvėpti vasara kvepiančio oro ir leisti sau ilsėtis.
   Mokslo metai baigės. O visai vasarai nutilęs skambutis rudenį vėl džiaugsmingai pakvies į mokyklą.

    

    


    

       Gegužės 19d. Panevėžiuko mokyklos- daugiafunkcio centro antrokai dalyvavo Kauno rajono mokyklų antrų klasių mokinių plaukimo varžybose Mastaičių sporto mokyklos baseine. Kauno rajono savivaldybės dėka visi rajono antrokai turėjo galimybę 18 kartų nemokamai apsilankyti baseine ir prižiūrint treneriams išmokti plaukti. 4*25m. su plaukimo lentele rungtyje Panevėžiuko mokyklos antrokai užėmė 3 vietą. 4*25m. laisvuoju stiliumi  - 21 vietą. Ne tik puikus pasirodymas, bet ir įgyvendintas tikslas - vaikai išmoko plaukti!.

    


    

   Panevėžiuko mokyklos - daugiafunkcio centro 4 klasės mokiniai gegužės 18 dieną lankėsi Tytuvėnuose. Vyko maršrutu : Tytuvėnų regioninio parko lankytojų centras, Miško muziejus, Akmenų rūža, Tytuvėnų apžvalgos bokštas, Bridvaišio ežeras, piliakalnis ir sala, Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblis. Grįždami pasimeldė Šiluvos koplyčioje.

    

    


    

   Vakar (gegužės 9 dieną), visi Panevėžiuko mokyklos mokiniai vyko į Panevėžio rajoną.  Aplankė ūkininkų Audronės ir Albino Kisielių Radviliškių kaimo kepyklą, kur sužinojo koks sunkus ir ilgas duonos kelias! Patys išbandė, minkė ir kepė duonelę. Laukdami kol duonos kepaliukai iškeps, vaikai apsilankė Duonos kelio skulptūrų parke. Taip pat apsilankė Pašilių Stumbryne, ir Krenkenavos regioninio parko lankytojų centre. Kopė į 40 m aukščio bokštą, grožėjosi žaliuojančia panorama, žaidė žaidimus. Diena pilna įspūdžių, kurie tikim išliks ilgam.

    


    

   Balandžio 29d. Panevėžiuko mokyklos pradinukai lankėsi Vilniuje. Aplankė Vilniaus nacionalinį operos ir baleto teatrą, žiūrėjo spektaklį vaikams "Pelenė". Taip pat aplankė aukščiausią pastatą Lietuvoje - Vilniaus televizijos bokštą. Ten ne tik grožėjomės atsivėrusia Vilniaus miesto panorama,bet ir skaniai pavalgėme. Parsivežėm daug gerų įspūdžių,kuriais dalinamės dar ir šiandien.

         

                                                                                                                                                          


    

   Balandžio 24d. Panevėžiuko mokyklos vaikai vėl bendravo su Slovėnijos vaikais tiesiogiai per Skype. Mūsų vaikai pristatė plakatą apie mokyklą ir mokyklos planą, dainavo mokyklos himną ir pademonstravo lietuvių liaudies žaidimą - "Jurgeli meistreli". Slovėnų vaikai parodė pačių pagamintą mokyklos maketą, ir mokinių dienos planą, padainavo dainą, ir šoko šokį, prie kurio prisijungėme ir mes! Buvo labai smagu! Nekantriai laukiame kitų smagių susitikimų!

     

    


    

          Mūsų mokiniai ruošiasi Velykoms - mokiniai ne tik susipažino ir išbandė naujas dailės technikas: tapymas akvarele sausuoju būdu, šlapiuoju būdu,sgrafito ir mozaikos technikos. Visos naujai įgytos žinios nusirideno į velykinių kiaušinių pintinę. Išrinktas ir apdovanotas gražiausio kiaušinio autorius - Gvidas.

   Mokinių Velykų (pavasario) atostogos - kovo 31-balandžio 6d.

      

    


    

   Sveikiname mūsų mokyklos 2 klasės mokines Eglę Simonaitytę laimėjus 2 vietą ir Ugnę Šimkutę tapus laureate Kauno rajono 2 klasių dailiojo rašto ir iliustracijos konkurse, skirtame Lietuvos šimtmečiui paminėti.

    


    

   Kas sakė, kad šiuolaikiniams vaikams niekas neįdomu? Panevėžiuko mokyklos-daugiafunkcio centro prailgintos grupės vaikai pasišovė pažinti scenos paslaptis. Į paslaptingą ir žavintį teatro pasaulį juos lydėti maloniai sutiko teatro aktorė ir režisierė Aina Čekanavičienė. Žaisdami mokysimės deklamuoti, vaidinti, juokaudami susidorosime su daugelio suaugusiųjų „baubu“-viešo kalbėjimo baime.

    


    

   Kovo 19-23 d. mokykloje vyko akcija „Veiksmų savaitė be patyčių“. Jos metu buvo skatinama tolerancija, draugiškumas bei pagarba vienas kitam. Visą savaitę buvo kalbama apie patyčias bei būdus, kaip jų išvengti. Kiekvieną dieną mokykloje vykdyta vis nauja veikla: ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės vaikai ir žiūrėjo filmukus apie draugystę, aptarė juos, gamino draugystės gėlytę. Mokiniai atliko praktinę užduotį „Penki pirštai, penkios savybės“, IV klasės mokiniai klausėsi Niko Vujičiaus pranešimo „Patyčios turi liautis“ir jį aptarė, atliko „Už saugią Lietuvą“ parengtą testą apie patyčias. Trečiokai  rašė rašinėlį „Būna dienų lyg tyčia“.

   Prailgintos dienos grupės mokinius aplankė ir šiltu pokalbiu bei draugiška teniso partija pradžiugino Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios klebonas - kun. teol. lic. Žilvinas Zinkevičius.

    

    

    


   Kauno rajono Vaikų mokymo plaukti programoje dalyvauja mūsų mokyklos antrokai.


   Panevėžiuko mokyklos - daugiafunkcio centro mokiniai Kovo 11 dienos proga sveikino Airijos miesto Dundalko Kovo 11-osios lituanistinę mokyklą su gimtadieniu, bei kartu paminėjo Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo dieną su Airijos lietuviais.

      

    


   Kovo 9 dieną 4 klasės mokiniai: Saulė Galvanauskaitė ir Titas Vaičius dalyvavo Kauno rajono 3-4 klasių mokinių anglų olimpiadoje Zapyškio pagrindinėje mokykloje.

            


   Kovo 8 dieną mūsų 2-4 klasių mokiniai dalyvavo Kauno rajono 2-4 klasių mokinių viktorinoje „Ką aš žinau apie Lietuvą“ skirtoje Lietuvos 100-čiui paminėti. Kuri vyko Ilgakiemio mokykloje darželyje.

      

       


    Kovo 2 dieną, Panevėžiuko mokykloje-daugiafunkciame centre vyko netradicinė veikla - Kaziukas. Mokiniai su mokytojais žaidė lietuvių liaudies ratelius, vaišinosi savo keptais skanėstais, margino pagrindinį Kaziuko mugės atributą - verbą. Šią linksmą dieną vainikavo Drakoniuko teatras su spektakliu - "Žvaigždės pelėdoms".

      

       


    

    Vasario 15 d. Panevėžiuko mokykloje - daugiafunkciame centre vyko Atkurtos Lietuvos šimtmečiui paminėti  koncertas  - "Graži, Tėvyne,mano". Mokiniai su tėveliais varžėsi šeimų protų mūšyje ir sportinėse varžybose  - "Šimtmečio keliu".

      

    


   Vasario 13 dieną Panevėžiuko mokyklos - daugiafunkcio centro mokiniai ir mokytojai linksmai ir išradingai vijo žiemą.  Degino Morę, šoko Lietuvių liaudies ratelius, žaidė tradicinius Užgavėnių žaidimus, gardžiavosi Užgavėnių blynais ir arbata.

    

    


   Prailgintos grupės vaikai dalyvauja tarptautiniame projekte "Say Hello to the World" su Slovėnija. Vasario 6 d. vaikai pirmą kartą per Skype programą susipažino su savo naujaisiais draugais,  pristatė savo šalis, pasakojo apie šeimas, dainavo. Taip sutapo, kad mergaitė Viktorija iš Slovėnijos ir antrokas Jonas tą dieną šventė savo gimtadienius.  Juos pasveikinome dainuodami "Happy birthday" dainą  angliškai, lietuviškai ir slovėniškai.

    

    


    

    Kviečiame švęsti Lietuvos šimtmetį kartu!

    

    


    

     Gruodžio 15 d. įvyko iškilmingas renovuotos sporto salės atidarymas. Šventėje dalyvavo visi bendra veikla, bendru darbu šią svajonę pavertę realybe. Mus pasveikinti atvyko LR seimo nariai - Raminta Popovienė, Kęstutis Bacvinka, Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, Kauno rajono tarybos nariai - Česlovas Paulauskas ir Romas Majauskas, Babtų seniūnas Jonas Praškevičius ir Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios klebonas Gintas Rumševičius, Kauno rajono moterų krepšinio komandos "Hoptrans - Sirenos" komandos narės ir jų vadovė Rasa Žemantauskaitė - Matlašaitienė. Gerą nuotaiką palaikė Babtų kultūros centro pučiamųjų orkestras (vad. Jonas Girnius), mūsų mokyklos mokinių ir vaikų sportiški pasirodymai. Ant atnaujintos salės parketo surengtos krepšinio rungtynės. Kultūrinės ir sportinės veiklos organizatoriaus Edmundo Jako vadovaujama mūsų mokyklą baigusių merginų komanda stojo į akistatą su Lietuvos moterų krepšinio lygos vicečempionėmis – Kauno rajono „Hoptrans Sirenų“ komanda. Rungtynės baigėsi simbolinėmis lygiosiomis.
         Sporto salės remonto darbams buvo skirta apie 155 tūkst. eurų. Darbai atlikti pagal Švietimo įstaigų modernizavimo programą: juos lygiomis dalimis finansavo Kauno rajono savivaldybė ir Švietimo ir mokslo ministerija. Darbus atlikusios bendrovės „Social solution“ statybininkai sumontavo parketą, atnaujino lubas, perdažė sienas. Suremontuotos persirengimo patalpos, pakeista šildymo sistema, santechnika, įrengtas naujas apšvietimas. Teko atnaujinti dalį stogo. Pasikeitė ir mokyklos prieigos – čia paklotos trinkelės, pasodinta kalninių pušų. Aplinkos tvarkymo darbai bus tęsiami, artimiausiu metu planuojama sutvarkyti automobilių stovėjimo aikštelę. Bendra visų darbų vertė sieks apie 183 tūkst. eurų.

    

    

    

    

    

       


                      Maloniai kviečiame !

    


    

   Lapkričio 30 d. Panevėžiuko mokykloje - daugiafunkciame centre įvyko vakaronė, kuria įprasmintas prasidedantis rimties, vilties ir susikaupimo metas – Adventas.

   Toks renginys – puiki galimybė pabūti kartu, pajusti Advento ramybę visiems mokyklos mokiniams, mokytojams ir  tėveliams.


    

     Respublikinis ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevencinis projektas "Žaidimai moko"

   Kauno rajono Panevėžiuko mokykloje - daugiafunkciame centre nuo 2017 m. spalio mėnesio startavo specialiųjų pedagogų, logopedų ir ikimokyklinių, bei priešmokyklinių grupių auklėtojų prevencinis projektas "Žaidimai moko".

   Projekto tikslas - specialiųjų užduočių ir žaidimų pagalba lavinti penkiamečių ir šešiamečių erdvės, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius judesius.

   Projekto trukmė - einamųjų mokslo metų spalio 1d. - balandžio 1d.

   Projekto aktualumas - nepakankamai išlavintas erdvės ir krypties suvokimas gali kliudyti sėkmingam rašymo ir/ar skaitymo mokymui mokykloje.

   Esant orientavimosi erdvėje ir regimojo suvokimo sutrikimams, ugdytiniai prastai atrenka esmines detales, sunkiai orientuojasi klasėje, popieriaus lape, patiria sunkumų sudarant objektų eiles pagal dydį, nustatant judėjimo kryptį daiktų atžvilgiu ir kt.

   Norint išvengti sunkumų, rengiantis mokyklai, reikalinga lavinti regimąjį ir erdvės suvokimą specialiomis užduotimis ir žaidimais.


   Panevėžiuko kaimo bendruomenės iniciatyva visą šią savaitę Panevėžiuko mokyklos vaikai gamino Moliūgų šventės atributą - žibintą. Nebandytos technikos, galimybių įvairovė ir žibančios, smalsios vaikučių akys, bei gera nuotaika - viskas ko reikėjo šiam puikiam užsiėmimui. Labai dėkojam Aušrai Galvanauskei už pravestas pamokėles ir medžiagas gaminant žibintus.


   

  "Jaunųjų amatininkų" būrelio nariai ruošėsi moliūgų šventei ir pagamino  "Linksmuosius moliūgėlius" ir  "Šalnos nykštukus".